فرم های اجباری

فرم های زیر هنگام تحویل مدارک می بایست توسط داوطلب ارائه شود:

 

فرم های تکمیلی

فرم های زیر اجباری نیستند اما در شرایط خاص ممکن است مورد نیاز باشند. خواهشمند است جهت در یافت اطلاعات بیشتر به صفحه مورد نظر مراجعه نمائید:

28 M/St, Baku Central Hub Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 • E: ielts@ielts.az

© 2013- GRBS® INTERNATIONAL EXAMINATION CENTER

Join us on: