چگونگی مراحل برکزاری آیلتس

۱. بعد از تکمیل فرم ثبت نام شما تائیدیه مربوط به آن را در یافت می کنید که در آن تاریخ امتحان مشخص شده است. به شما قبض مربوطه ارسال می شود.

٢. محل برگزاری آزمون را از قبل شناسایی کنید.

٣. راس ساعت 8 صبح در محل برگزاری آزمون حضور یابید. ثبت نام داوطلبان در روز امتحان ساعت   8:45 پایان می یابد و تاخیر کنندگان به جلسه امتحان راه داده نمی شوند. 

٤. گذرنامه ای را که کپی آن را هنگام ثبت نام با درخواست خود فرستاده اید به همراه داشته باشید. این تنها سند شناسایی شما است مه در روز امتحان می بایست به همراه داشته باشید و باید در روز امتحان معتبر باشد.  بدون ارایه گذرنامه به جلسه امتحان راه داده نمی شوید و اگر گذرنامه خود را تعویض نموده اید یا در داده های ان تغییری داده اید جهت جلوگیری از بروز مشکلات حد اکثر تا 3 روز قبل از برگزاری امتحان می بایست  این مرکز را مطلع سازید.

٥.  به همراه داشتن تلفن همراه، پیجر، تجهیزات الترونیکی و یا لوازم دیگر از این قبیل در جلسه امتحان ممنوع می باشد و ناظر از شما این مهم را طلب می نماید. مکان خاصی برای تحویل این لوازم از قبل در نظر گرفته شده است. مطمئن شوید که کیف شما شبیه کیف دیگران نیست.

٦.  اگر هر یکی از قوانین و دستورات فوق الذکر از طرف شما رعایت نشود، نتایج امتحان شما باطل می گردد.  این موضوع شامل تلاش برای رساندن و یا در یافت جواب از دیگران و انواع دیگر تقلب نیز میگردد.

٧. نتایج آزمون 13 روز بعد از امتحان اعلام خواهد شد.

۸.  داوطلبین از نتایج امتحان فقط به صورت حضوری در دفتر شرکت  GRBSمی توانند مطالع شوند.  برای این مهم ارایه اصل سند شناسایی (گذرنامه) و امضاء داوطلب مبنی بر در یافت کارنامه الزامی است. همچنین می توانید از نتایج آزمون به صورت آنلاین مطلع گردید.

۹. در صورتی که داوطلب در موعد مقرر حضور نیابد نتایج آزمون ظرف 3 هفته بعد از تاریخ امتحان به آدرس اشاره شده در فرم ثبت نام ارسال خواهد شد.

برای در یافت اطلاعات بیشتر شما می توانید به www.IELTSessentials.com  مراجعه نمایید و یا  IELTS Information for Candidates booklet  را دانلود کنید. 

28 M/St, Baku Central Hub Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 • E: ielts@ielts.az

© 2013- GRBS® INTERNATIONAL EXAMINATION CENTER

Join us on: