GRBS - همکار رسمی سازمان های مشهور بین المللی مانند ETS ،NEBOSH ،PMI ،CIMA ،ACCA است که نمایندگی رسمی مرکز آزمون آیلتس را در جمهوری آذربایجان در یافت کرده است.

شش هزار سازمان در سراسر جهان به آیلتس اعتماد دارند و آن را به عنوان یک نشان اعتماد و موثر و اثبات شده برای برقراری ارتباط به زبان انگلیسی به قصد تحصیل ، مهاجرت و فعالیت حرفه ای قبول کرده اند.

آیلتس  – سیستم بین المللی آزمون زبان انگلیسی، برای ارزیابی مهارت های  زبانی داوطلبان در حال کارو یا تحصیل در کشور هایی که زبان ارتباطاتی آن  انگلیسی است طراحی شده است.

مرکز آزمون آیلتس در GRBS  درچارچوپ IDP: شبکه مراکز آزمون آیلتس استرالیا فعالیت میکند. 

آیلتس یکی از ابداع کنندگان سنجش زبان انگلیسی چهار مرحله ای با توجه به چهار مهارت (شنیدن، خواندن، نوشتن و صحبت کردن) است و امروزه تعیین کننده استاندارد سنجش زبان انگلیسی محسوب می شود.

آیلتس مورد تائید بیش از 9000 موسسه آموزشی، دولتی و سازمانهای حرفه ای، شرکت های چند ملیتی و دانشگاه ها و آکادمی های علمی در سراسر جهان است

آیلتس از طرف دانشگاه ها ،کارفرمایان،  همچنین سازمان های حرفه ای، اداره های مهاجرتو ارگان های دولتی دیگردر بسیاری از کشورهای جهان به جمله در استرالیا، کانادا،نیوزلند، بریتانیا کبیر و ایالات متحده امریکا شناخته شده است.

 

هم اکنون در آزمون آیلتس ثبت نام نمایید!

28 M/St, Baku Central Hub Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 • E: ielts@ielts.az

© 2013- GRBS® INTERNATIONAL EXAMINATION CENTER

Join us on: